Kvalitetssikring

​Vi oplever ofte, at kundernes udvælgelseskriterier for rengøring ikke bare er pris men i høj grad kvalitet.


Vores kvalitet sikres gennem ensartethed, nøjagtighed og opfølgning.

Klimaks har qua sin personalepolitik et enestående lavt sygefravær (under 3 %) og høj anciennitet blandt vore medarbejdere. Det betyder, at du som kunde er sikret kontinuitet og får den aftalte kvalitet i vores service.

Vore inspektører/servicekonsulenter er bindeleddet mellem kunden og serviceassistenten og har til opgave at støtte og overvåge serviceassistentens arbejde for at sikre høj kvalitet og kundetilfredshed.

​I samarbejde med kunden udarbejder inspektøren/servicekonsulenten minimum én gang om måneden en kvalitetsrapport, som bliver videregivet til serviceassistenten, og som følges op af inspektøren/servicekonsulenten. Vi følger en kvalitetsrapport udarbejdet på baggrund af ISO 9001 normer. 


Klimaks har mange kunder, hvor samarbejdet har rundet de 13 år, og enkelte har vi haft, fra vi startede for 21 år siden. Det ser vi som et stærkt bevis på, at vores kvalitetssikring er velfungerende.

Ring til os i dag på tlf.: 46 32 37 47​ | Indeklima   Miljø    Kvalitet