Klimaks historie

​Da Palle Ringstrøm i 1989 startede firmaet KLIMAKS, kom han med en lidt anden baggrund, end man er vant til at se i rengøringsbranchen, idet han på daværende tidspunkt havde været ansat i shippingbranchen i mange år.

Han anser selv dette for at være en fordel, idet de to brancher har et vigtigt fællestræk: Det handler om service.​


Netop det høje serviceniveau har været KLIMAKS`kendetegn, lige fra vi startede med to ansatte i 1989 til nu, hvor vi er oppe på over 50 ansatte. I en sådan virksomhed er det altafgørende med en klar struktur, og vores virksomhedsorganisation ser således ud:

​Driftschefen har det samlede ansvar i afdelingen samt på det personalemæssige, økonomiske og kundemæssige område, ligesom det er driftschefen, der står for økonomistyring, kundeforhand­linger og gennemførelse af firmaets personalepolitik.


Driftsinspektørens primære opgave er at tilgodese kunderne med en fast og pålidelig medarbejderstab, og at sørge for den rette kundeservice og -kontakt.

Denne struktur har vist sig at være den, der gør os i stand til at arbejde mest fleksibelt og dermed tilgodese vores kunders behov på den bedst tænkelige måde i det daglige arbejde.

Ring til os i dag på tlf.: 46 32 37 47​ | Indeklima   Miljø    Kvalitet