SBA & Servicenormen

Klimaks er medlem af Service Branchens Arbejdsgiverforening (SBA).

"Det er vi, fordi vi gerne vil støtte op om SBA´s projekt om at højne branchens image. Vi vil meget gerne signalere, at vi er den seriøse virksomhed, som vi er og vi er stolte af at kunne skilte med SBA´s logo. Vi følger SBA´s servicenorm. Den er en fornem "værkstøjskasse" i hverdagen, og den skaber også sikkerhed for vores kunder. Den sikrer at vi er på rette spor mht overenskomst-spørgsmål, arbejdsvilkår kemibrug og meget andet. Den skaber sikkerhed for vores medarbejdere og ikke mindst, for kunden så de ikke oplever nogen unødige overraskelser ved at benytte Klimaks som samarbejdspartner."

- Driftchef Casper Widding

Om SBA som Arbejdsgiverforening ​

SBA´s formål og fokus

SBA´s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med catering facility service, foodservice, skadeservice, ældreomsorg, børnehaver, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en lang række andre services.

For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

SBA er en del af DI

Vore medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretligt karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten.

​SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA´s medlemmer trække på DI´s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.


På SBAs generalforsamling den 15. maj 2009 blev indførelsen af en obligatorisk
branchenorm vedtaget med virkning fra 1. januar 2010 og branchenormen blev vedtaget som § 30 i SBA´s vedtægter.

Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at anvende betegnelsen ”Servicenormen” som navnet for SBA´s branchenorm og Servicenormen vil fremover blive anvendt i stedet for Branchenormen.

Læs mere om SBA´s servicenorm på deres hjemmeside

Ring til os i dag på tlf.: 46 32 37 47​ | Indeklima   Miljø    Kvalitet