Tilbudsprocessen

​Den normale proces er således, at vores salgskonsulent besøger kunden og gennemgår pladsens omfang.

Rent konkret betyder det, at vi foretager en opmåling af arealet, eller der tages udgangspunkt i evt. eksisterende plantegninger. Kundens behov og ønsker til det arbejde, som skal udførers, noteres.

Til slut gennemgår salgskonsulenten og kunden sammen vores forslag til rengøringsprogrammet, så vi sikrer, at vi er enige om indholdet, og at det stemmer med kundes ønsker.

Yderligere information omkring tilbudet: Samtlige udgifter forbundet med rengøringen, såsom overenskomstmæssig arbejdsløn, materialer, maskiner, og hvad vi ellers skal bruge for optimal udførelse af rengøringen, er indkalkuleret i vores priser.

Endvidere indeholder tilbuddet samtlige udgifter forbundet med feriepenge, lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring, ATP, AER, arbejdsledelse og tilsyn samt administrationsomkostninger.

Tilbuddet er pristalsreguleret, og prisen vil i overensstemmelse med monopoltilsynets godkendelse blive reguleret, når pristals- og /eller overenskomstmæssige ændringer finder sted.

​Vi er opmærksomme på, at jeres antagelse af vores tilbud medfører, at lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse kan blive gjort gældende. Vi vil derfor i givet fald meddele vores indforståelse hermed overfor såvel de berørte medarbejdere samt disses faglige organisationer, men vil samtidig med kortest lovlige varsel frigøre os for de forpligtelser, der følger af denne lov.


Ekstraomkostninger, der følger af virksomhedsoverdragelseslovens regler om, at nugældende løn-, ansættelses- og opsigelsesvilkår skal respekteres, og at afskedigelser eller ændringer af arbejdsvilkårene begrænses efter lovens paragraf 3, forudsættes refunderet af udbyder på grundlag af særskilt fakturering, der uden tillæg af nogen art alene dækker de direkte afholdte ekstraomkostninger.

Vores tilbud er med hensyn til arbejdets tilrettelægning og løn- og sociale omkostninger i enhver henseende afgivet på grundlag af de mellem vores arbejdsgiverorganisation – Servicebranchens Arbejdsgiverforening – og Kvindeligt Arbejderforbund/Dansk Funktionærforbund gældende kollektive overenskomster.

Ring til os i dag på tlf.: 46 32 37 47​ | Indeklima   Miljø    Kvalitet